ป้อมอัครา (Agra Fort)
เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญ และมรดกโลกโดย ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
โดยอยู่ห่างจากอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง คือ ทัชมาฮาล เป็นระยะทางประมาณ 2.5
กิโลเมตร ป้อมอัครานั้นถือเป็นเมืองขนาดเล็ก ๆ ที่ห้อมล้อมด้วยป้อมปราการอันใหญ่โต

       แหล่งข้อมูล
       วิกิพีเดีย. ป้อมอัครา. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ป้อมอัครา. [17 พ.ค. 2562].

 

 

 

 

 

 

 

.