รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐิน วัดสวรรค์นิเวศ อ.เมือง จ.แพร่
คุณแม่อนงค์ แก่นหอม พร้อมด้วยครอบครัว
23 ตุลาคม 2564 (มิตรสหาย สาย โสภณ-มณเฑียร จาเลิศ : ลำปาง)
โอนเข้าบัญชีเลขที่ 506-112682-3 ธนาคารกรุงไทย อนงค์ แก่นหอม(ANONG KAENHOM)

back