You are visitor No.  web counter   Since : 19 October 2021

แบบฝึกหัดชั้น ป. 5 วิชา ภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : https://www.krupatom.com/education_1377

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ
(sophonja@gmail.com)
Facebook

Website

www.sophonja.com

และ
มณเฑียร จาเลิศ
(montianja@gmail.com)
Facebook

แบบฝึกหัดนี้
ผมและภรรยา
ตั้งใจทำให้หลานสาวทำ
คิดว่าไหน ๆ สร้างขึ้นมาแล้ว
อยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์
จึงขอเรียนเชิญ
ท่านที่มีลูกหลานเรียนชั้น
ป.5 เข้ามาใช้งานได้
ตามสบายครับ
ขอขอบคุณ น้องน้อยหน่า
(เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ)
ที่ช่วยทดสอบระบบ
ทดลองใช้งานบนเว็บ ครับ

           Under construction

แบบทดสอบท้ายบทแต่ละบท แต่ละหน่วย

1. แบบฝึกหัดที่ 1 Module 1
2.แบบฝึกหัดที่ 2 Module 1 (ต่อ)
3. แบบฝึกหัดที่ 3 Module 2
4. แบบฝึกหัดที่ 4
Module 2 (ต่อ)
5. แบบฝึกหัดที่ 5
6. แบบฝึกหัดที่ 6
7. แบบฝึกหัดที่ 7
8. แบบฝึกหัดที่ 8

9. แบบฝึกหัดที่ 9

10. แบบฝึกหัดที่ 10

หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตรงจุดใด
กรุณาแจ้งsophonja@yahoo.com
จะเป็นพระคุณยิ่ง

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

.