สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษ

1. หน้ากากอนามัย

2. ช้อนส้อม

3. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

4. ถุงใส่ของ

5. แก้วน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.