ทัชมาฮาล (Taj Mahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ประเทศอินเดีย นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 

 

 

 

 

 

 

.