ภารกิจงานสอน เทอม 1/2563

 

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

ปี 3 คณะพุทธฯ เวลา

ปี 2 รวมทุกคณะ เวลา

หมายเหตุ

1

üอังคาร 14 ก.ค.63

09:40-11:00

 

 

2

üอังคาร 21 ก.ค.63

09:40-11:00

 

 

3

อังคาร 28 ก.ค.63 (พุธที่29)

09:40-11:00

 

วันพระ*****

4

üอังคาร 4 ส.ค.63(พุธที่5)

09:40-11:00

 

วันพระ

5

üอังคาร 11 ส.ค.63

09:40-11:00

13:20-14:40 คอมüเครือข่าย,อินเทอร์เน็ต

แนะนำ e-Learning

ปี ๒

6

อังคาร 18 ส.ค.63(พุธที่19)

09:40-11:00

 

วันพระ

7

อังคาร 25 ส.ค.63

09:40-11:00

 

 

8

อังคาร 1 ก.ย.63

09:40-11:00

 

 

9

อังคาร 8 ก.ย.63

09:40-11:00

13:20-14:40 Presentation technique

 

10

อังคาร ๑๕ ก.ย.63

09:40-11:00

13:20-14:40

 

11

อังคาร ๒๒ ก.ย.63

09:40-11:00

13:20-14:40

Gotoknow ปี ๒

12

อังคาร ๒๙ ก.ย. 63

09:40-11:00

13:20-14:40

 

13

อังคาร ๖ ต.ค. 63

09:40-11:00

13:20-14:40

แบบประเมิน ปี ๒

14

อังคาร 13 ต.ค. 63

09:40-11:00

 

 

14

พุธ ๑๔ ต.ค. 63

 

13:20-14:40 อ.โสภณ

14:40-16:00 อ.สุชีรา

ผลกระทบ ปี ๒

 

พุธ ๑๔ ต.ค. 63

 

16:00-17:20

อ.สุชีรา

15

อังคาร 20 ต.ค. 63

09:40-11:00

 

ย้ายไป21ต.ค.63 เวลาเดิม