You are visitor No. web counter   Since : May ุ6, 2021แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ชุดที่ 4
 จำนวน 25 ข้อ

แบบทดสอบนนี้ไม่ใช่ข้อสอบ ไม่ใช่การสอบ แต่เป็นการศึกษาภาษาท้องถิ่น
ของคนภาคเหนือไปด้วย ลองทำเล่น ๆ สนุก ๆ ดูนะครับ


ออกแบบและพัฒนาโดย โสภณ จาเลิศ

 

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้า
               ตัวเลือก(คำตอบ) นั้น ทำไปจนครบ 25 ข้อ แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่าง ครับ
               ถ้ามี Pop-up ขึ้นมา ให้ท่านคลิกที่ "ตกลง" ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์อาจกดแป้น
               Enter หรือ Spacebar ก็ได้

 

       1.เมื่อมีผู้กล่าวว่า   "บ่อดีซุบเกิบขึ้นไปบนวิหาร"   หมายความว่าอย่างไร?

               ก. ไม่ควรใส่ร้องเท้าขึ้นไปบนวิหาร
               ข. ไม่ควรสวมหมวกขึ้นไปบนวิหาร
               ค. ไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้นขึ้นไปบนวิหาร
               ง.
ไม่ควรสวมใส่กระโปรงสั้นขึ้นไปบนวิหาร

 

       2.  คำว่า "ปุ๊ดตืน" หมายถึงข้อใด?

               ก. ได้กำไร
               ข. ขาดทุน    
               ค. เท่าทุน
               ง. ลดราคา

 

     3. คนสวมกางเกงไม่คาดเข็มขัด มีความหายตรงกับข้อใด ?

               ก. นุ่งเตี่ยวบ่อมัดเอว
               ข. นุ่งเตี่ยวบ่อคาดเอว
               ค. นุ่งเตี่ยวบ่อมัดเข็มขัด
               ง. นุ่งเตี่ยวบ่อคัด(ขัด)ต้าย

 

      4. ข้อใดไม่ใช่ชื่อผลไม้ของภาษาภาคเหนือ
               ก. บ่าแก่นต๋า
               ข. บ่าก้วยเต้ด

               ค. บ่าตื๋น
               ง.บ่าเต้า

 

      5.  "เสลดติดคอ" คนภาคเหนือพูดว่าอย่างไร?
                ก. ขี้เต้อติดดัง
               ข. ขี้เต้อติดคอ
               ค. ขี้เต้อขำคอ
               ง. ขี้เต้อขำฮูดัง

 

      6. คนที่พูดติดอ่าง คนภาคเหนือเรียกว่าเป็นคนประเภทใด?
               ก. คนปากกั๊ก
               ข. คนปากเจ็บ
               ค. คนปากถอบ
               ง. คนปากแซ่ม

 

      7. คำที่บ่งบอกว่าเป็นการด่า ของคนภาคเหนือ คือข้อใด?
               ก. บ่าดาย
               ข. บ่าเก่า
               ค. บ่าวอก
               ง. บ่าเดี่ยว

 

       8. "เมิบจะเล้อ " หมายความว่าอย่างไร?
               ก. นอนหงาย
               ข.นอนตะแคง
               ค. นอนไขว่ห้าง
               ง. นอนคว่ำหน้า ท้องแนบพื้น

 

       9. คำว่า "ฮากแตก" ในภาษาภาคเหนือ มีความหมายตรงกับข้อใด?
               ก. อ้วกแตก (อาเจียน)
               ข. เวียนศีรษะ
               ค. ปวดท้อง
               ง. คลื่นไส้

 

       10   "ผักแคบ" ในภาษาภาคเหนือ คือผักในข้อใด?
               ก. ผักหวาน
               ข. ผักกาด
               ค. ผักคะน้า
               ง. ผักตำลึง

          คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 11 - 12
                "หน้านี้ ไปไหนมาไหน หื้อเอาจ้องไปตวยเน้อ"

       11.คำ ว่า "จ้อง" คืออุปกรณ์ในข้อใด?
               ก. หมวก
               ข. ร่ม
               ค. เสื้อกันฝน
               ง. เสื้อกันหนาว

 

        12.คำว่า "ไปตวย"  หมายถึงอะไร ?
               ก. ไปเสมอ
               ข. ไปตลอด
               ค. ไปตลาด
               ง. ไปด้วย

 

       13. คำว่า "หื้อ"ภาษาภาคเหนือ มีหมายความว่าอย่างไร?
               ก. ให้
               ข. ควร
               ค. ต้อง
               ง.
อย่า

 

        14. คำว่า "ขี้จิ๊" มีความหมายตรงกับข้อใด?
               ก. ขี้งอน
               ข. ขี้งก
               ค. ขี้รำคาญ
               ง.
ขี้เหนียว

          คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 15 - 18
                 "ตะวา กึ๊ดบ่อออก ว่าเอาเพาเวอร์แบงค์ ไปไว้ตี้ไหน เซาะบ่อป๊ะ ต้าวหม่าเดี่ยว"

       15.  คำว่า "ตะวา" หมายถึงข้อใด?
               ก. เมื่อคืน
               ข. เมื่อสักครู่
               ค. เมื่อวาน
               ง. เมื่อวานซืน

 

       16. คำว่า " กึ๊ดบ่อออก" หมายความว่าอย่างไร?
               ก. คิดแล้วคิดอีก
               ข. นึกถึงเรื่องเก่า ๆ
               ค. คิดไม่ออก
               ง. คิดถึงความหลังที่ฝังใจ

 

        17. คำว่า "เซาะบ่อป๊ะ" หมายถึงข้อใด?
               ก. หาจนเจอ
               ข. หาไม่เจอ
               ค. หาให้เจอ
               ง. เจอเดี๋ยวนี้

 

       18. คำว่า "ต้าวหม่าเดี่ยว" มีความหมายว่าอย่างไร?
               ก. วันนี้
               ข. เมื่อวานนี้
               ค. ตลอดเวลา
               ง. จนกระทั่งบัดนี้

 

        19. คำว่า "บ่าต่อม" หรือ "หม่าต่อม" คือสิ่งของในข้อใด?
               ก. กระดุม
               ข. ซิป
               ค. เข็มขัด
               ง. ผ้าพันคอ

 

           20. ชื่อผลไม้ที่คนภาคเหนือเรียกว่า "บ่าตัน" หรือ "หม่าตัน" คือผลไม้ในข้อใด?
               ก. มังคุด
               ข. ละมุด
               ค. พุทรา
               ง. มะพร้าว

 

        21 คำว่า "ลูกกุย" หมายถึงข้อใด?
               ก. ลูกปัด
               ข. ลูกท้อ
               ค. ลูกดิ่ง
               ง. กำปั้น (หมัด)

 

     22. คำว่า "กิ๋นข้าวแลง" หมายถึงการรับประทานอาหารลักษณะใด?
               ก. อาหารเช้า
               ข. อาหารเย็น
               ค. อาหารกลางวัน
               ง. อาหารว่าง

 

        23. คำว่า"สุมาเต๊อะ" หรือ" สูมาเต๊อะ" เป็นคำกล่าวลในลักษณะใด?
               ก. กล่าวยกย่อง
               ข. กล่าวให้พร
               ค. กล่าวทักทาย
               ง. กล่าวขอโทษ

 

     24. "คนขี้จุ๊" คือคนประเภทใด?
               ก. คนขี้เล่น
               ข. คนขี้โกหก
               ค. คนตลก
               ง. คนมีน้ำใจ

 

     25. อุปกรณ์ที่มีลักษณะดังภาพนี้ คนภาคเหนือเรียกว่าอะไร?


ขอขอบคุณ ภาพจาก :: https://paikondieow.com/bannokhokna/

               ก. ระฆัง
               ข. เม้งหม่าง
               ค. กังสะดาล
               ง. ฮอกวัว ฮอกควาย

      ท่านทำถูก    ข้อ         คิดเป็น      %

 

คะแนนที่ได้
ถ้าเทียบกับการให้เกรดก็น่าจะได้เกรดตามนี้
100%
ได้เกรด A เป็นคนเหนืออย่างแน่นอน
90 - 99 %
ได้เกรด A
85 - 89 %
ได้เกรด B+
80 - 84 %
ได้เกรด B
75 - 79 %
ได้เกรด C+
70 - 74 %
ได้เกรด C
65 - 69 %
ได้เกรด D+
60 - 64 %
ได้เกรด D
เน้อยกว่า 60 %
ไม่ใช่คนเหนืออย่างแน่นอน

ถ้าท่านพอจะมีเวลา กรุณา Refresh แล้วทำอีกครั้งครับ

Back to menu