ถ้า Video ไม่ขึ้น คลิกที่ Allow blocked content

คลิกขวาที่บริเวณภาพ เลื่อนมาคลิกที่ Zoom และ Full Screen ตามลำดับ
เพื่อดูภาพเต็มจอ กดปุ่ม Esc เพื่อออกจาก Full Screen ครับ
Back