Video

 L . Video                                                        

 1. ศิษย์เก่า ร.ร.ซ.ท. เที่ยวเชียงราย 8-9ธ.ค.61
 2. เพื่อนกันตลอดไป ร.ร.ซ.ท.
 3. ความทรงจำในอดีต ร.ร.ซ.ท. Version2

Video ท่องเที่ยวเวียดนาม

 1. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 1 สุสานไคดิงห์, วัดเทียนมู่(รถออสติน),ล่องเรือแม่น้ำหอม ความยาว 7 นาที 24 วินาที
 2. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 2 นครจักรพรรดิ ความยาว 3 นาที 23 วินาที
 3. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 3 ฮอยอัน, สะพาน ญี่ปุ่น ความยาว 3 นาที 11 วินาที
 4. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 4 ล่องเรือกระด้ง ความยาว 3 นาที 28 วินาที
 5. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 5 นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นเขา Ba Na Hills 6 นาที 19 วินาที [Link นี้ เป็นของผู้อื่นทำ ความยาว 12 นาที 21 วินาที]
 6. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 6 วัดลินห์อึ๋ง ความยาว 1 นาที 45 วินาที
 7. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 7 สะพานมังกร และ ตลาดหาน หรือตลาดฮาน ความยาว 2 นาที 30 วินาที

Video กิจกรรมทั่ว ๆ ไป

 1. ทางไปวัดเฉลิมพระเกียรตื อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 2. ขับรถไป อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. วัดหนองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 4. รับน้องใหม่ น.ศ.รุ่นที่ ๓๗ (วพบ.นครลำปาง)
 5. ชีวิตการเป็นครูของข้าพเจ้า
 6. พาลูกหลานไปเที่ยวที่ กฟผ.แม่เมาะ
 7. หลานสาว อายุ ๔ ขวบ ทำแป้งโดว์
 8. ทางไปวัดหนองหอย จ.ลำพูน
 9. เพลง ปี๋ใหม่เมือง
 10. เพลงมาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 11. แนะนำเส้นทางไปศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  มจร.เชียงใหม่ ที่ อ.สันป่าตอง
 12. พาเด็ก ๆ ทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
  ดาราศาสตร์ อบจ.ลำปาง
 13. บ้านต้นเงินต้นทอง
 14. ทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง [ หรือที่นี่]
 15. คนเก่งคนดี ที่นี่ URL สั้น : http://youtu.be/ UEw596RfS6s
  หรือ ที่นี่ URL ยาว https:// www.youtube.com/watch?v=
  UEw596RfS6s&feature=youtu.be
 16. ศิษย์เก่า ร.ร.ซ.ท. เที่ยวเชียงราย 8-9ธ.ค.61
 17. คุณยายสอนน้องพิชาทำเค้ก
 18. ประวัติของ อ.มณเฑียร จาเลิศ (ภรรยา)
 19. พิริยาลัย05_Feb_2018
 20. คุณยายสอนหลานสาว ชั้น ป.2 (น้องพิชา) ทำเค้กเนย
 21. วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน น้องพิชา ฝึกทำ ๑ พ.ค.๖๒
 22. บ้านดำ-อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 4 นาที 25 วินาที
 23. สิงห์ปาร์ค-เชียงราย (Zipline) 29 ก.ค. 2566 ความยาว 2 นาที 27 วินาที
 24. สิ่งใดทำเองได้ก็ทำเอง
 25. เพลงจำขึ้นใจ-ข้าราชการที่ดี
 26. ท่องเที่ยวลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน
  ตอนที่ 1 ลำพูน,เชียงใหม่(ครู ซ.ท.)
  [ Menu ทั้งสองครั้ง ]
 27. ท่องเที่ยวลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน
  ตอนที่ 2 ลำปาง 9 นาที 40 วินาที
 28. ถนนสายปาย-แม่มาลัย [ เว็บ คำอธิบาย ]
 29. พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและ
  ธรรมชาติวิทยาจังหวัดลำปาง
 30. สื่อการสอน
 31. วันเกิด น้องกันนธร จาเลิศ อายุครบ 3 ขวบ 22 ธ.ค. 2562
 32. HBD-อ.มณเฑียร19ม.ค.2563_อายุครบ70ปี_1นาที30วินาที
 33. บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน นำเสนอโดย
  ด.ญ.พรรณพิชา จาเลิศ (2 ก.พ.2563)
 34. ทำขนมปังไข่ดาว ด.ญ.พรรณพิชา (11 ก.พ. 2563)
 35. ทำขนมปังชุบไข่ทอด พรรณพิชา 9 ก.ย. 2566
 36. แกงจืดเต้าหู้หมูสับ โดย พรรณพิชา 26 ก.ย. 2566
 37. ทำบุญวันเข้าพรรษา โดย ด.ญ.พรรณพิชา จาเลิศ
 38. ประกอบสระน้ำให้หลานเล่น มี.ค.2563
 39. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของเด็ก ๆ
 40. ช่วงโควิด-19 ระบาด ภรรยาตัดผมให้ที่บ้าน
  ไม่กล้าออกนอกบ้านไปตัดผมที่ร้านฯ
 41. ปั๋นปอน(ให้พร) ดำหัวปีใหม่เมือง (สงกรานต์)
  2563 ทางอินเทอร์เน็ต
  เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19
 42. ดำหัวตระกูล สิกขะมณฑล 2563 โควิด-19
 43. การใช้ ZOOM Cloud
 44. ใช้ Zoom Cloud
 45. การใช้ ZOOM
 46. แนะนำเพลง แม่ศรีเรือน
 47. ครบรอบ 46 ปี ของการแต่งงานของข้าพเจ้า
  และภรรยา
  (sophonja@gmail.com)
 48. ข้าวเหนียวมูนป้าศรี ลำปาง
 49. นายสถานีรถไฟโบกธงเขียว
 50. สวนศิวะ12 ขอพรพระพิฆเนศ ณ บุรีรัมย์คาสเซิล
  จังหวัดบุรีรัมย์

Video การเคลื่อนไหวของก้อง, มุมกล้อง

 1. Surveying Pan
 2. Following Pan
 3. High and Low Angle Shot
 4. Tilt-up
 5. Tilt-down
 6. มุมกล้อง Ultimate Guide to Camera Angles:
  Every Camera Shot Explained

Video เกี่ยวกับการถ่ายภาพ (บน Toutube)

 1. Basic Photography: Rule of Thirds
 2. Rule of Thirds with Sara Dietschy
  and Tyler Gustin
 3. 11 Best Photo Composition Rules for Beginners
 4. 8 Basic Types of Camera Movements

Video ที่นิสิต,นักศึกษาทำ

 1. วัดดอยติ จ.ลำพูน (พิงค์, ดา, ปวีณา)
 2. วัดพระธาตุลำปางหลวง งานของนิสิต ชั้นปีที่ ๓ ครุศาสตร์ วิชา๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางพระพุทธศาสนา
 3. วัดพระธาตุหริภุญชัย (นักศึกษารุ่นที่ ๓๖ วพบ.นครลำปาง)
 4. หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ (นักศึกษารุ่นที่ ๓๖ วพบ.นครลำปาง)
 5. วัดปงสนุก ลำปาง งานของนิสิต คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครลำปาง
  (มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง)
 6. วัดพระธาตุหริภุญชัย(น.ศ.รุ่นที่ 36)
 7. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (น.ศ.รุ่นที่ 36)
 8. สวดเบิกล้านนา (นิสิต มจร. ปี ๓ ครุศาสตร์ ๒๕๕๗)
 9. วัดพระธาตุลำปางหลวง งานของนิสิต ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
 10. วัดปงสนุก (ครุศาสตร์ ปี ๓ เทอม ๒/๒๕๕๗)
 11. บุญกิริยาวัตถุ

Video สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 1. https://www.youtube.com/watch?v=JdCLBSi90wY
  (วิดีโอ เรื่อง "คำราชาศัพท์)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=zWDTPpTMKBU
  (ภาษาไทย ป. 6 เรื่อง คำนาม)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jgFfwSWoAso
  (ภาษาไทย ป.6 ชนิดของคำ)

งานของนิสิตที่ไม่ใช่ Video

Web

Video ที่ Youtube

 1. วัดหนองคำ
 2. Wat nong Kham
 3. UN เตือน ภัยพิบัติโลก
 4. การสร้างห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Google meet
 5. การสร้างห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Google meet อภิวัฒน์
 6. มัจฉริยะ
 7. วิดีโอสั้นตอนที่ 2 ข้อคิดด้านสันติภาพ
 8. วิดีโอสั้น ตอนที่ 3 ความเป็นมาของสันติภาพ
 9. วิดีโอสั้น ตอนที่ 4 มัจฉริยะ
 10. วิดีโอสั้น ตอนที่ 5 ความสำคัญของสันติภาพ
 11. วิดีโอสั้น ตอนที่ 6 สังฆสามัคคี สังฆเภท และ สังฆราชี
 12. วิดีโอสั้น ตอนที่ 7 ลักษณะของสันติภาพ
 13. วิดีโอสั้น ตอนที่ 1 ความหมายของสันติภาพ
 14. วิดีโอสั้น ตอนที่ 8 ความหมายของความขัดแย้ง
 15. หลักการถ่ายภาพที่ดี 13 นาที 15 วินาที
 16. แนะนำการใช้ Tiktok

Video ไป India

 1. พาราณสี
 2. พุทธคยา

Video ความรู้ทั่ว ๆ ไป

 1. วิธีแก้ปัญหากระจกไฟฟ้าออโต้ไม่ขึ้น ง่ายๆ ด้วยตนเอง
 2. แก้ไขกระจกไฟฟ้าด้านคนขับไม่ขึ้นออโต้ ด้วยตัวเองง่ายๆ

 

งานที่เกี่ยวข้องกับ ด.ญ.พรรณพิชา