ท่องเที่ยวลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน

           อาจารย์รุ่นพี่ ที่เคยทำงานด้วยกันที่ สระบุรี เกษียณกันไปหมดแล้ว แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง เช่น กทม. ลพบุรี,
ลำปาง,เชียงใหม่,กาญจนบุรี,ปราจีนบุรี, อยุธยา,ตรัง เกิดความคิดถึงกัน รวมตัวกันไปเที่ยว เมืองเหนือ และให้เกียรติไปพักค้างคืน
ที่บ้านของข้าพเจ้าที่ลำปาง จำนวน 8 ท่าน อายุสูงสุด 80 ปี อายุต่ำสุด 75 ปี อายุรวมกัน= 610 ปี อายุเฉลี่ย= 76.25 ปี

          ถ้ารวมข้าพเจ้า (72 ปี) และภรรยา (70 ปี) ด้วย เป็นจำนวน 10 คน จะมีอายุรวมกัน= 752 ปี อายุเฉลี่ย= 75.2 ปี

          พี่ ๆ แจ้งโปรแกรมมาว่าจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ ข้าพเจ้ายินดีมาก บางแห่งข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยไป จะได้เที่ยว ได้เห็น ไปด้วย จึงได้รวบรวมภาพเท่าที่เก็บได้ มาร้อยเรียงเก็บไว้เป็นความทรงจำ แบ่งเป็นสองตอน ถ้าทำตอนเดียวจะยาวเกินไป ท่านที่อยากทราบว่า ผู้สูงอายุ เขาท่องเที่ยวกันยังไง เชิญชมได้ครับ คนที่รวบรวมภาพ มานำเสนอ ก็แก่เหมือนกัน แต่ก็ยังน้อยกว่าอายุเฉลี่ยของ พี่ ๆ ทั้ง 8 ท่าน (ข้อมูลเมื่อ 24-27 กันยายน 2562)

 

 

 
 

ท่องเที่ยวลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน ตอนที่ 1 วัดพระธาตุหริภุญชัย,
      สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ.แม่ริม), วัดบ้านเด่น(อ.แม่แตง)

ท่องเที่ยวลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน ตอนที่ 2 วัดดอยพระฌาน(อ.แม่ทะ),
      วัดเจดีย์ซาว(อ.เมืองลำปาง),อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน(อ.เมืองปาน)

You are visitor No. web counter    Since April 13, 2021