[เฉพาะกลุ่มที่เรียนกับ ดร.โสภณ]

 1. ภาพที่ใช้ฝึกทำเว็บ
 2. Code Date-time-year [Download ]
 3. Format การพิมพ์ข้อสอบ Multiple Choice แบบ Gift
 4. Format การพิมพ์ข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่าง
 5. Code สี
 6. คำสั่ง Lock Background คือ <body bgproperties="fixed">
 7. คำสั่งให้ข้อความวิ่ง <marquee><font size="4" color="red"><b>ยินดีต้อนรับ </b></font></marquee>
 8. ข้อมูลใช้ทำแบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ ( วิจารณญาณของคุณเป็นอย่างไร)
 9. Screen Record การปฏิบัติในการใช้ Software บางอย่าง อย่างง่าย ๆ
 10. แบบประเมินงานบน Gotoknow
 11. การสร้างแบบสอบถามใน Google Classroom

ทั่วไป

            ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสุขภาพ (Word)

Back