ให้นิสิต Download

[เฉพาะกลุ่มที่เรียนกับ ดร.โสภณ]

 1. ภาพที่ใช้ฝึกทำเว็บ
 2. Code Date-time-year [Download ]
 3. Format การพิมพ์ข้อสอบ Multiple Choice แบบ Gift
 4. Format การพิมพ์ข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่าง
 5. Code สี
 6. คำสั่ง Lock Background คือ <body bgproperties="fixed">
 7. คำสั่งให้ข้อความวิ่ง <marquee><font size="4" color="red"><b>ยินดีต้อนรับ </b></font></marquee>
 8. ข้อมูลใช้ทำแบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ ( วิจารณญาณของคุณเป็นอย่างไร)
 9. Screen Record การปฏิบัติในการใช้ Software บางอย่าง อย่างง่าย ๆ
 10. แบบประเมินงานบน Gotoknow
 11. การสร้างแบบสอบถามใน Google Classroom
 12. ข้อมูลฝึกสร้าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
 13. Code Video

ทั่วไป

            ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสุขภาพ (Word)

Software ทำแบบฝึกหัด(ทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น
มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า
It is for educational purpose only,
and strictly not for commercial purpose.)

 1. Movie Maker Win7
 2. Movie_Maker_for-Windows7_64Bit
 3. Movie_Maker_For_Win8-10

Back