แบบทดสอบต่าง ๆ

 

  1. ทดสอบอุจจาระของท่าน
  2. ทดสอบ EQ
  3. แบบประเมิน VAK (ท่านถูกโฉลกกับการเรียนแบบใด)
  4. แบบทดสอบตาบอดสี
  5. แบบทดสอบเกี่ยวกับความรัก(ความรักของคุณเป็นแบบไหน)
  6. แบบวัดความสุข
  7. ประเมินตนเอง (ฉันเป็นอะไร)