งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 35 ณ ร้านนิวเมนูปลา อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563