You are visitor No. Since 9 February 2017  

สมาชิก ศิษย์เก่า พิริยาลัย 05
เพื่อนร่วมรุ่น ม.6 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2505 ปีพุทธศักราช 2506

(Last update : 4 November 2019, 08:10 PM)

 

Links

รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น พิริ 05
     (ทั้งที่มีชิวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว)

กิจกรรม

  งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 34

แบบทดสอบ,แบบมระเมินต่าง ๆ

มาร์ชพิริยาลัย (ขับร้องโดย พิริ05)
ผู้สูงอายุ ควรขับรถ อย่าหยุดขับรถ
 เพลงจากเพื่อนถึงเพื่อนพิริ05
 เพลง เพื่อนที่ยังเหลืออยู่
เพลงมาร์ชพิริยาลัย (เพลงเชียร์
    ประจำสถาบัน) Full HD

Link ที่น่าสนใจ

ครูผู้ตี “พระองค์เจ้า” ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

Video เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

ผลวิจัยชี้ดื่มกาแฟช่วยอายุยืนขึ้น
เช็คด่วน!! ป่วยด้วย 5 โรคนี้ หยุดดื่มกาแฟ
    ก่อนสุขภาพพัง หลายคนไม่เคยรู้..| Nava DIY
ฝึกพลังลมปราณรักษาโรค
การฝึกท่าลมปราน
ฝึกสมาธิบำบัดขยายหลอดเลือดสมองหัวใจ
   ช่วยพ้นวิกฤติได้ (25 พ.ค.60) บ่ายนี้มีคำตอบ
การบรรยายพิเศษโครงการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบประธานรุ่น

ลำดับที่
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. นคร ถานะวุฒิพงศ์

   พ.ศ. 2531 ถึง 2534

2. เสริมพันธ์ จันทรวิฑูร

  พ.ศ. 2535 ถึง 2538

3. พิจิตร ผดุงวงศ์

 พ.ศ. ๒๕๓๙2539 ถึง 2542

4. ร.ต.ต. สุบิน กล้าผจญ

  พ.ศ. 2543 ถึง 2546

5.อำนาจ สีเทา

  พ.ศ. 2547 ถึง 2557

6.ร.ต.ต. สุบิน กล้าผจญ

  พ.ศ. 2558 ถึง 2559

7.อานนท์ มั่งคั่ง

  พ.ศ. 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2562

7. สฤษฎ์ แคหอม

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒2562 ถึง ปัจจุบัน

 

คณะกรรมการ พิริ 05 ตั้งแต่ ก.พ.2562-ปัจจุบัน

1. นาย สฤษฎ์ (สนิท) แคหอม              ประธาน
2. นาย พร เพชรหาญ                         รองประธาน คนที่ 1..
3. นาย บุญเดช ทองช่วย                     รองประธาน คนที่ 2
4.นาย สมพล วงค์รัตนธรรม                 ปฏิคมและผู้ประสานงาน
5. นาย ทวี เพิ่มขึ้น                             เลขานุการ
6. นาย จรัล เด็ดขาด                          เหรัญญิก

 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.