You are visitor No. Since 9 February 2017  

สมาชิก ศิษย์เก่า พิริยาลัย 05
เพื่อนร่วมรุ่น ม.6 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2505 ปีพุทธศักราช 2506

(ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:12 น.)

คณะกรรมการ พิริ 05 ตั้งแต่ ก.พ.2562-ปัจจุบัน


นาย สฤษฎ์ (สนิท) แคหอม
ประธาน

นาย พร เพชรหาญ
รองประธาน คนที่ 1

นาย บุญเดช ทองช่วย
รองประธาน คนที่ 2

นาย สมพล วงค์รัตนธรรม
ปฏิคมและผู้ประสานงาน

นาย ทวี เพิ่มขึ้น
เลขานุการ

นาย จรัล เด็ดขาด
เหรัญญิก
   


รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น พิริ 05
        (ทั้งที่มีชิวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว)
        (ไฟล์ .pdf)
  วันเกิดของเพื่อน ๆ

กิจกรรม

งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย05 ครั้งที่ 33

  งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 34
     (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562)

  งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 35
      (9 กุมภาพันธ์ 2563)

 งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 36
     (30 ธันวาคม 2565)

งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 37
    (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567)

Video

มาร์ชพิริยาลัย (ขับร้องโดย พิริ05)
 เพลงจากเพื่อนถึงเพื่อนพิริ05
 เพลง เพื่อนที่ยังเหลืออยู่
เพลงมาร์ชพิริยาลัย (เพลงเชียร์ประจำสถาบัน) Full HD

Video ความรู้ทั่วไป
อันตราย !!!...ถ้าสูงวัยแล้วเลิกขับรถ # รุ้งแปดสี

Video เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

3 สิ่งง่ายๆ ที่ควรกินตอนเช้า ถ้าอยากมีสุขภาพดี ฉบับหมอ!
   หมอแซม มุมสุขภาพ

Video เกี่ยวกับ ศาสนา,วัฒนธรรม,ความเชื่อ

 

 

ทำเนียบประธานรุ่น

 


1. นคร ถานะวุฒิพงศ์
พ.ศ.2531 ถึง  พ.ศ.2534
(เสียชีวิต มกราคม 2566)


2. เสริมพันธ์ จันทรวิฑูร
พ.ศ.2535 ถึง  พ.ศ.25383. พิจิตร ผดุงวงศ์
พ.ศ. 2539 ถึง  พ.ศ.25424. ร.ต.ต. สุบิน กล้าผจญ
พ.ศ.2543 ถึง 25465.อำนาจ สีเทา
พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.25576.ร.ต.ต. สุบิน กล้าผจญ
พ.ศ. 2558 ถึง 25597.อานนท์ มั่งคั่ง
พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562

 

8. สฤษฎ์ แคหอม
พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน

ศาสนา,วัฒนธรรม,ความเชื่อ

อานิสงส์ของการให้ทาน
ปกิณกมงคล
วันไหนสวมเสื้อผ้าสีอะไรดี
อุบะสุเทะ ภูเขาที่พ่อแม่ถูกทิ้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับเรื่องของความตาย