งานพบปะสังสรคค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 34
วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สวนอาหาร ระเบียงบึง อ.เมือง จ.แพร่