งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 36 ณ ร้านนิวเมนูปลา อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ 30 ธันวาคม 2565