งานพบปะสังสรรค์พิริยาลัย 05 ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมภูมิไทย อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567