ศาสนา, วัฒนธรรม, ความเชื่อ d.html

Bottom of page

 1. ปฏิทินวันพระ
 2. บทสวดมนต์รัตนสูตร PDF [ HTML ]
 3. อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
 4. พุทธสุภาษิต
 5. วันไหนสวมใส่เสื้อผ้าสีอะไรดี
 6. พุทธศาสนากับบทบาททางสังคมการเมือง
 7. บ้านสวนปิระมิด
 8. วัดสระมรกต ปราจีนบุรี
 9. หมอชีวกสร้างวัด
 10. อชาตศัตรูโอรสพระเจ้าพิมพิสาร
 11. โคตรภูญาณ
 12. **พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  กับหลวงพ่อเกษม เขมโก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดคะตึกเชียงมั่น
  จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๕๒๑
  ***
 13. อานิสงส์ของการให้ทาน
 14. Videoพุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอน๘ นางอุตตรา นางสิริมา
 15. ปกิณกมงคล
 16. บทมหากา (มหาการุณิโก) มีภาคภาษาอังกฤษ
 17. บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
 18. Video พระขี่ม้า เรื่องจริงผ่านจอ
 19. สงฆ์ไทยออกเดินธุดงค์สันติภาพรอบโลก (Link ที่ 1)
 20. งานแต่งงาน-พิธีมงคลสมรส
 21. ทำไมพุทธศาสนาจึงล่มสลายไปจากอินเดีย?
 22. ระบบฐานข้อมูลวัด (มี Username และ Password สมัครเป็นสมาชิกได้)
 23. เรื่องของการเกิดใหม่ จากพระไตรปิฎกออนไลน์ โดย ธรรมโชติ
 24. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
 25. ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง
 26. แผ่เมตตา (PDF)
 27. แผ่เมตตา (HTML)
 28. ค่าวเรื่อง ปู่สอนหลาน pdf
 29. ค่าวเรื่อง ปู่สอนหลาน HTML
 30. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับเรื่องของความตาย
 31. เลขที่บ้าน สำคัญนะ เลขที่บ้านแบบไหนอาศัยแล้วร่ำรวย อาจารย์วิสาระ ประนมกรณ์ id_Line=@vsr8583
 32. ตายแล้วฟื้น
 33. Why Do We Throw Coins into Fountains?
 34. ความเชื่อเรื่องการโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำหรือบ่อน้ำพุ
 35. ถ้ามีศรัทธาเป็นหนึ่ง จะอธิษฐานเรื่องอะไรก็สำเร็จ youtube
 36. เรื่องลึกลับทางการแพทย์ที่ยากอธิบาย : พระธาตุ พระโลหิตธาตุ
 37. พระบรมสารีริกกธาตุ
 38. 4อาการใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่บ้าน
 39. ตายแล้ว12 นาทีวิญญาณไปใหน
 40. เมื่อเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้าย ห้ามทำแบบนี้ถ้าอยากให้คนไข้ จากไปอย่างมีความสุข!

   

ค่อนข้างวิชาการหน่อย ๆ

 1. มัจฉริยะ ที่ gotoknow
 2. มัจฉริยะ
 3. ตัณหา 3
 4. ภรรยา 7
 5. เชียงตุง (Kengtung is an area in the Shan State of Myanmar)
 6. พระเจ้าพิมพิสาร
 7. อชาตศัตรูโอรสพระเจ้าพิมพิสาร
 8. โคตรภูญาณ
 9. หมอชีวกสร้างวัด
 10. พระไตรปิฎกคืออะไร
 11. พระไตรปิฎก (มจร.)
 12. พระไตรปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องสามี-ภรรยา เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๔๓-๕๖
 13. สัญลักษณ์และคำย่อชื่อประไตรปิฎก
 14. เรื่องของ พระอานนท์
 15. อุบะสุเทะ ภูเขาที่พ่อแม่ถูกทิ้ง
 16. อุบะสุเทะ ภูเขาที่พ่อแม่ถูกทิ้ง Gotoknow
 17. องค์ประกอบของสารตามแนวพุทธสื่อสาร

กรรม

 1. วิบากกรรม บุคคลที่ทำให้พ่อแม่ต้อง "น้ำตาตก"
 2. ทำพ่อแม่ร้องไห้ กรรมหนัก ใครที่เคยทำฟังไว้! ว่าจะได้รับผลกรรม ...

Video

 1. วิธีปฏิบัติให้ได้มรรคผล นิพพาน ภายใน 7วัน 7เดือน 7ปี ตอนที่ 1/2 สินธพ ทรวงแก้ว
 2. สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง
 3. สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ช่วงที่ ๒ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง
 4. ภาษามือ ภาษาธรรม เรื่อง "สามป๋งสามกิ่ว"
 5. วิบากกรรมฆ่าไก่
 6. นายราชมัล (กฏแห่งกรรม) 24 นาที
 7. นายราชมัล 28 นาที ,กฎแห่งกรรม,ปวดหัว
 8. ราชมัล พิมพวดี เจ้าของเรื่องมายืนยันด้วยตัวเอง 18 นาที
 9. พิมพวดี วิญญาณระลึกชาติ | Talkในตำนาน ซีซั่น 2 = 41 นาที
 10. วิญญาณระลึกชาติ ทดแทนคุณพ่อ พิมพวดี โหสกุล | อีจัน EJAN 3 นาที 19 วินาที
 11. ชมรมขนหัวลุก ตอน พิมพวดี Part 1= 10 นาที
 12. รื่องลึกลับทางการแพทย์ : พิมพวดี กับ นายแพทย์ อาจินต์ บุญยเกตุ และ การคาดเดาหนูพิมพวดีในชาตินี้ 32 นาที 10 วินาที
 13. เรื่องลึกลับทางการแพทย์ : ปฐมบท 10 ปีก่อน นพ.อาจินต์ จะพบหนู พิมพวดี 24 นาที 25 วินาที
 14. น้อยคนจะรู้!! ห้ามกินข้าวในงานศพ เพราะเหตุนี้เองอย่ามองข้าม ระวังจะเสียใจทีหลัง*****
 15. รู้หรือไม่ ห้ามกินของในงานศพ ข้อห้าม ข้อถือที่ไม่มีใครรู้เหตุผลแท้จริง ว่าห้ามเพราะอะไร โบราณบอกมา