ศาสนา, วัฒนธรรม, ความเชื่อ

 1. บทสวดมนต์รัตนสูตร PDF [ HTML ]
 2. พุทธสุภาษิต
 3. วันไหนสวมใส่เสื้อผ้าสีอะไรดี
 4. พุทธศาสนากับบทบาททางสังคมการเมือง
 5. บ้านสวนปิระมิด
 6. วัดสระมรกต ปราจีนบุรี
 7. หมอชีวกสร้างวัด
 8. พระเจ้าพิมพิสาร
 9. อชาตศัตรูโอรสพระเจ้าพิมพิสาร
 10. อาการ ๓๒
 11. โคตรภูญาณ
 12. **พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  กับหลวงพ่อเกษม เขมโก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดคะตึกเชียงมั่น
  จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๕๒๑
  ***
 13. อานิสงส์ของการให้ทาน
 14. Videoพุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอน๘ นางอุตตรา นางสิริมา
 15. ปกิณกมงคล
 16. บทมหากา (มหาการุณิโก) มีภาคภาษาอังกฤษ
 17. บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
 18. Video พระขี่ม้า เรื่องจริงผ่านจอ
 19. สงฆ์ไทยออกเดินธุดงค์สันติภาพรอบโลก (Link ที่ 1)
 20. ปาฐกถาธรรม “พระพุทธศาสนากับหนทางสู่สันติภาพและการ
  ยุติความขัดแย้ง” ณ มหาวิทยาลัยยอร์จทาว์น
 21. งานแต่งงาน-พิธีมงคลสมรส
 22. ทำไมพุทธศาสนาจึงล่มสลายไปจากอินเดีย?
 23. ระบบฐานข้อมูลวัด (มี Username และ Password สมัครเป็นสมาชิกได้)
 24. เรื่องของการเกิดใหม่ จากพระไตรปิฎกออนไลน์ โดย ธรรมโชติ
 25. พุทธมงคลอานิสงส์ รวบรวมโดย พระชุมพล พลปญฺโญ
 26. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
 27. ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง
 28. แผ่เมตตา (PDF)
 29. แผ่เมตตา (HTML)
 30. ค่าวเรื่อง ปู่สอนหลาน pdf
 31. ค่าวเรื่อง ปู่สอนหลาน HTML
 32. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับเรื่องของความตาย
 33. เลขที่บ้าน สำคัญนะ เลขที่บ้านแบบไหนอาศัยแล้วร่ำรวย อาจารย์วิสาระ ประนมกรณ์ id_Line=@vsr8583
 34. ตายแล้วฟื้น
 35. Why Do We Throw Coins into Fountains?
 36. เพลง Three Coins in The Fountain
 37. ความเชื่อเรื่องการโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำหรือบ่อน้ำพุ
 38. ถ้ามีศรัทธาเป็นหนึ่ง จะอธิษฐานเรื่องอะไรก็สำเร็จ youtube
 39. เรื่องลึกลับทางการแพทย์ที่ยากอธิบาย : พระธาตุ พระโลหิตธาตุ
 40. พระบรมสารีริกกธาตุ
 41. 4อาการใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่บ้าน
 42. ตายแล้ว12 นาทีวิญญาณไปใหน
 43. เมื่อเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้าย ห้ามทำแบบนี้ถ้าอยากให้คนไข้ จากไปอย่างมีความสุข!

   

ค่อนข้างวิชาการหน่อย ๆ

 1. มัจฉริยะ ที่ gotoknow
 2. มัจฉริยะ
 3. ตัณหา 3
 4. ภรรยา 7
 5. เชียงตุง (Kengtung is an area in the Shan State of Myanmar)
 6. พระเจ้าพิมพิสาร
 7. อชาตศัตรูโอรสพระเจ้าพิมพิสาร
 8. โคตรภูญาณ
 9. หมอชีวกสร้างวัด
 10. พระไตรปิฎกคืออะไร
 11. พระไตรปิฎก (มจร.)
 12. พระไตรปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องสามี-ภรรยา เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๔๓-๕๖
 13. สัญลักษณ์และคำย่อชื่อประไตรปิฎก
 14. เรื่องของ พระอานนท์
 15. อุบะสุเทะ ภูเขาที่พ่อแม่ถูกทิ้ง
 16. อุบะสุเทะ ภูเขาที่พ่อแม่ถูกทิ้ง Gotoknow
 17. องค์ประกอบของสารตามแนวพุทธสื่อสาร

กรรม

 1. วิบากกรรม บุคคลที่ทำให้พ่อแม่ต้อง "น้ำตาตก"
 2. ทำพ่อแม่ร้องไห้ กรรมหนัก ใครที่เคยทำฟังไว้! ว่าจะได้รับผลกรรม ...

บน Youtube

 1. วิธีปฏิบัติให้ได้มรรคผล นิพพาน ภายใน 7วัน 7เดือน 7ปี ตอนที่ 1/2 สินธพ ทรวงแก้ว
 2. สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง
 3. สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ช่วงที่ ๒ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง
 4. ภาษามือ ภาษาธรรม เรื่อง "สามป๋งสามกิ่ว"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.