เบ็ดเตล็ด

Bottom of page

 I. เบ็ดเตล็ด                                                               

 1. Code สี
 2. แปลไทย-อังกฤษ
 3. นิสัยของคน 8 GEN
 4. Blue-Ray คืออะไร
 5. นาโนเทคโนโลยีคืออะไร
 6. ประเภทของตราสัญลักษณ์
 7. การเขียนบรรณานุกรม
 8. โปรแกรมถอดรูท N
 9. สั่งซื้อหนังสือธรรมสภา
 10. เวลามาตรฐานโลกและท้องถิ่น
 11. UTC
 12. เรื่องของภาษา (ยาวี,อังกฤษ, เกาหลี เล็ก ๆ น้อย ๆ) ใช้ Internet Explorer
 13. City Code
 14. การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์                                
 15. การผูกเชือกและเงื่อน
 16. เรื่องของครูไพบูลย์ บุตรขัน
 17. ปฏิทินการจ่ายบำนาญ 2563
 18. เวลาเปิดทำการของไปรษณีย์ (ลำปาง)
 19. น้ำมันเครื่องสำหรับรถใช้แก๊ส
 20. คนละครึ่ง
 21. E-FILING ยื่นแบบภาษีเงินได้
 22. สั่งซื้อตลับหมึก Brother HL-1110 (TN-1000)
 23. คำว่า วิดีโอ และ วีดิทัศน์ คืออะไร เขียนอย่างไร
 24. เงื่อนไขการได้รับบำเหน็จและบำนาญข้าราชการ
 25. คำแนะนำในการป้องกันบำเหน็จตกทอดและเงินค่าทำศพ ข้าราชการหรือผู้ที่รับบำนาญเสียชีวิต ตกเป็นของแผ่นดิน
 26. ยื่นภาษีออนไลน์
 27. ตามหาร่องรอยของ RIT ที่น่าจะนำมาต่อยอดด้วยห้องเรียนกลับทาง
 28. ครูผู้ตี “พระองค์เจ้า” ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 29. “พฤษภาทมิฬ” จะไม่เกิด หากมีนายกฯ ชื่อ “พล.อ.อ. สมบุญ” ?
 30. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ (TH Sarabun psk, new) ใน Windows 10
 31. อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน
 32. รูปปั้นประธานาธิบดีลินคอร์น
 33. การต่อวงจร Photocell/การต่อสวิตช์แสง หรือ เซ็นเซอร์แสง

หนังสือ    

 1. Buddhist Publication Society
 2. พุทธธรรม

คำสั่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. เกียรติบัตร ดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม
 2. ตารางสอน มจร. เทอม ๒/๒๕๖๐(๑๘ พ.ย.๖๐-๑๑ มี.ค. ๖๑)
 3. กรรมการมูลนิธีเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 4. กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

สมัครงาน

 1. งานสำหรับผู้สูงอายุ
 2. งานผู้สูงวัย

เกี่ยวกับเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ

 1. รอยเท้าดิจิทัล มีผลต่อการสมัครงาน

 

ความรู้ทั่ว ๆ ไป

 1. การค้นหา ID Line ของตน
 2. การตั้งค่าอนุญาตให้ผู้อื่นค้นหา ID Line ของเรา เพื่อ Add Line
 3. วิธีดูรหัสผ่าน Line ของตนเอง
 4. การกู้คืน รหัสผ่าน Line
 5. การสร้าง PowerPoint นำเสนอแบบวิดีโอ
 6. Code Video

บทกลอน

 1. กลอนสุนทรภู่
 2. ถอดคำประพันธ์นิราศภูเขาทอง (ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์...)
 3. แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร...
 4. กลอนสอนใจของ "สุนทรภู่"
 5. กลอนสุนทรภู่ คติสอนใจ จากบทกวีของสุนทรภู่
 6. ประวัติวันสุนทรภู่ 2567 ผลงานของสุนทรภู่ กวี 4 แผ่นดินของไทย