เบ็ดเตล็ด

 

 I. เบ็ดเตล็ด                                                               

 1. Code สี
 2. แปลไทย-อังกฤษ
 3. นิสัยของคน 8 GEN
 4. Blue-Ray คืออะไร
 5. นาโนเทคโนโลยีคืออะไร
 6. ประเภทของตราสัญลักษณ์
 7. การเขียนบรรณานุกรม
 8. โปรแกรมถอดรูท N
 9. สั่งซื้อหนังสือธรรมสภา
 10. เวลามาตรฐานโลกและท้องถิ่น
 11. UTC
 12. เรื่องของภาษา (ยาวี,อังกฤษ, เกาหลี เล็ก ๆ น้อย ๆ) ใช้ Internet Explorer
 13. City Code
 14. การเข้าใช้ e-Learning
 15. การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์
 16. การผูกเชือกและเงื่อน
 17. เรื่องของครูไพบูลย์ บุตรขัน
 18. ปฏิทินการจ่ายบำนาญ 2563
 19. เวลาเปิดทำการของไปรษณีย์ (ลำปาง)
 20. น้ำมันเครื่องสำหรับรถใช้แก๊ส
 21. คนละครึ่ง
 22. E-FILING ยื่นแบบภาษีเงินได้
 23. บทกลอนประทับใจ
 24. สั่งซื้อตลับหมึก Brother HL-1110 (TN-1000)
 25. คำว่า วิดีโอ และ วีดิทัศน์ คืออะไร เขียนอย่างไร
 26. เงื่อนไขการได้รับบำเหน็จและบำนาญข้าราชการ
 27. คำแนะนำในการป้องกันบำเหน็จตกทอดและเงินค่าทำศพ ข้าราชการหรือผู้ที่รับบำนาญเสียชีวิต ตกเป็นของแผ่นดิน
 28. ยื่นภาษีออนไลน์
 29. ตามหาร่องรอยของ RIT ที่น่าจะนำมาต่อยอดด้วยห้องเรียนกลับทาง
 30. ครูผู้ตี “พระองค์เจ้า” ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 31. “พฤษภาทมิฬ” จะไม่เกิด หากมีนายกฯ ชื่อ “พล.อ.อ. สมบุญ” ?
 32. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ (TH Sarabun psk, new) ใน Windows 10
 33. อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน

หนังสือ    

 1. Buddhist Publication Society
 2. พุทธธรรม

คำสั่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. เกียรติบัตร ดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม
 2. ตารางสอน มจร. เทอม ๒/๒๕๖๐(๑๘ พ.ย.๖๐-๑๑ มี.ค. ๖๑)
 3. กรรมการมูลนิธีเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 4. กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

สมัครงาน

 1. งานสำหรับผู้สูงอายุ
 2. งานผู้สูงวัย

เกี่ยวกับเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ

 1. รอยเท้าดิจิทัล มีผลต่อการสมัครงาน

ส่วนตัว

 1. ตารางสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ของ พรรณพิชา