B.

 1. ประเมินการสอนของอาจารย์ มจร.  ถ้าใช้ไม่ได้ ให้ Copy URL นี้ https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp
  ไปวางที่ Browser IE แล้วคลิกที่ Continue to this website (not recommended)
 2. ทดสอบอุจจาระของท่าน
 3. ทดสอบ EQ
 4. Test VAK (ท่านถูกโฉลกกับการเรียนแบบใด)
 5. แบบทดสอบตาบอดสี
 6. ประเมินผลการสอน มจร.เชียงใหม่ ใช้ Browser IE
 7. วิเคราห์เบอร์โทร. (ใส่เบอร์มือถือลงไป แล้วคลิกที่ "วิเคราะห์เบอร์โทร" เจ๋งมาก ตรงเผ็งเลย ลองดู)
 8. ข้อมูลสำหรับสร้างแบบทดสอบ Multiple Choice
 9. ข้อมูลสำหรับสร้างแบบทดสองความรัก ๑๐ ข้อ
 10. ความรักของคุณเป็นแบบไหน
 11. แบบฝึกหัดสร้างข้อสอบ
 12. Surveymonkey
 13. สำรวจการสูบบุหรี่
 14. แบบสอบถามการสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก
 15. แปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
 16. แบบวัดความสุข
 17. ประเมินตนเอง (ฉันเป็นอะไร)
 18. ประเมินการสอนของอาจารย์ (Innovation...)
 19. แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (ของ นินิสิต มจร.วส.นครลำปาง)
 20. แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 1
 21. ผลการประเมิน แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 1 และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เป็นตอนที่ 2 ลองเข้าไปทำดูนะครับ
 22. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์

 1. แบบทดสอบเรืองสื่อการสอนและหลักการถ่ายภาพที่ดี
 2. แบบทดสอบเรื่องการถ่ายและการผลิตรายการวิดีโอเพื่อการศึกษา
 3. xxx

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตคณะพุทธศาสตร์

 1. แบบทดสอบเรื่องสันติภาพ
 2. แบบฝึกหัดหลังจากอ่านเอกสารหมายเลข 3, 7
 3. แบบฝึกหัดหลังจากอ่านเอกสารหมายเลข 4, 6, 7, 8

 

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตรวมทุกคณะคณะ

 1. แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. แบบทดสอบเรื่องการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ

แบบสอบถาม/แบบประเมินต่าง ๆ ที่อยู่บน Google Classroom & Surveymonkey

 1. แบบสอบถาม ความพอใจที่จะสอบย่อยแบบใด
 2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ The 1st Reunion Party Cementhai Thaluang 12
 3. แบบประเมินการสอนวิชา นวัตกรรมฯ อ.โสภณ
 4. แบบสอบถาม การใช้ Software ต่าง ๆ ของนิสิต
 5. ผลการประเมินการจัดงาน ซ.ท. รุ่นที่ 12