You are visitor No.
Since 21 September 2018

ขอขอบคุณ อาจารย์วุฒิชัย ใจซื่อ
ที่อนุเคราะห์พื้นที่ ของ Website นี้

ดร.โสภณ จาเลิศ [sophonja@yahoo.com]

   Location บ้านต้นเงินต้นทอง

Link Location Text only

 1. ประวัติย่อ ของ โสภณ
 2. e-Learning
 3. ผลงานวิชาการ
 4. ภารกิจงานสอน
 5. งานของนิสิต
 6. ข้อมูลส่วนตัว
 7. มจร.วส.นครลำปาง
 8. วารสาร วส.นครลำปาง
 9. ผบก. รุ่นที่ 21 (วสส.ขอนแก่น)
 10. ให้นิสิต Download
 11. เอกสาร,คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 12. พระไตรปิฎก มจร.
 13. แบบทดสอบ, แบบประเมิน
 14. แบบสอบถาม
 15. บทความ,ความรู้ทั่วไป
 16. สุขภาพอนามัย
 17. ศาสนา, วัฒนธรรม
 18. แหล่งค้นหา
 19. ศิษย์เก่า
 20. เพื่อน ม. 6
 21. e-Mail, Facebook
 22. แบบสอบถาม
 23. Video
 24. ข้อมูลสำหรับการเดินทาง
 25. Links เกี่ยวกับ Buddhist Studies
 26. Link เกี่ยวกับผู้ที่ศึกษา คอมฯ ICT
 27. เว็บที่เกี่ยวข้อง
 28. เบ็ดเตล็ด
 29. เพลง
 30. เบอร์โทรฯ
 31. หนังสือ
 32. คนละครึ่ง
 33. เรียนเปียโนด้วยตนเอง
 34. ทบทวนการใช้งานในสิ่งที่เคยเรียน (Screen record)

 

สมาธิโพเพทัส ( แกน โพเพทัส)
บุคคลสำคัญของโลกที่คิดค้นทฤษฎี โพเพทัส

ทำนายดวงประเทศไทย เมื่อ 2 พ.ย.63

 

 

Design102 รับออกแบบเว็บไซต์
ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล
         ออกแบบเว็บไซต์ (Website design) เว็บเพจ (Web Page)
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ให้บริการ ดูแลเว็บไซต์
อัพเดทเว็บไซต์ (Web Services)
          บริการ จดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทั้งยังให้บริการ
เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ในราคาและขนาด
พื้นที่ที่สามารถให้ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทและ
องค์กรของท่านมากที่สุด

          ตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ของ
         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         - แคทสปา นวดแผนไทย จ.ลำปาง
                             ฯลฯ

 

 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

 Online Learning

 1. Google meet MCULAMPANG
 2. กลุ่ม MCULAMPANG
 3. Google Calendar MCULAMPANG
 4. เรียนออนไลน์ อ.2-ป.6 (Online Distance Learning)
 5. Learning English? Bob Will Answer Your Questions!
 6. DLTV

สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ

 1. กรมบัญชีกลาง
 2. แลกเปลี่ยนเงินตรา
 3. Echolink

ผลงานวิชาการ

 

เบ็ดเตล็ด                                                               

 1. เวลาประเทศไทย
 2. ขอบคุณ
 3. แปลไทย-อังกฤษ
 4. Blue-Ray คืออะไร
 5. นาโนเทคโนโลยีคืออะไร
 6. ประเภทของตราสัญลักษณ์
 7. การเขียนบรรณานุกรม
 8. โปรแกรมถอดรูท N
 9. สั่งซื้อหนังสือธรรมสภา
 10. เวลามาตรฐานโลกและท้องถิ่น
 11. UTC
 12. เรื่องของภาษา (ยาวี,อังกฤษ, เกาหลี เล็ก ๆ น้อย ๆ) ใช้ Internet Explorer
 13. City Code
 14. การเข้าใช้ e-Learning
 15. การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์
 16. การผูกเชือกและเงื่อน
 17. เรื่องของครูไพบูลย์ บุตรขัน
 18. ปฏิทินการจ่ายบำนาญ 2564
 19. เวลาเปิดทำการของไปรษณีย์ (ลำปาง)
 20. น้ำมันเครื่องสำหรับรถใช้แก๊ส
 21. E-FILING ยื่นแบบภาษีเงินได้

Links ที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิตที่เรียนวิชา    พระพุทธศาสนากับสันติภาพ

 1. สังขตธรรมและอสังขตธรรม
 2. อธิกรณ์
 3. ความหมายของสันติภาพ
 4. องค์การระหว่างประเทศ
 5. วิธีระงับอธิกรณ์
 6. อธิกรณสมถะ 7 (วิธีพิจารณาความของสงฆ์)
 7. พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 64 มจร. วส.นครลำปาง
 8. ประวัติของ ออง ซาน ซูจี
 9. มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ แก่ นายแพทย์เดนิส มูเควเกอ และ น.ส.นาเดีย มูราด์
 10. เดนิส มูเควเกอ
 11. ทูตสันถวไมตรีคนแรกของยูเอ็นฝ่ายกิจการผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ น.ส.นาเดีย มูราด
 12. นายโคฟี อันนัน
 13. บารัค โอบามา คว้ารางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
 14. คณะกรรมาธิการสถาบันโนเบลแห่งนอร์เวย์ ประกาศมอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี 2009 ให้แก่ บารัค โอบามา
 15. ประวัติ บารัค โอบามา
 16. ประวัติ บารัค โอบามา วิกิพีเดีย
 17. มหาตมะ คานธี
 18. มหาตมะ คานธี วิกีพีเดีย
 19. มหาตมะ คานธี บุคคลสำคัญของโลก
 20. Video วันที่พุทธหายไปจากอินเดีย 45 นาที
 21. สาราณียธรรม ๖

 

Youtube

 1. ความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา พระพรหมบัณฑิต
 2. ข่าวความขัดแย้งในแวดวงพระพุทธศษสนา

แหล่งค้นหา

 1. google
 2. Youtube
 3. พระไตรปิฎก (มจร.)
 4. พระไตรปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องสามี-ภรรยา เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๔๓-๕๖
 5. สัญลักษณ์และคำย่อชื่อประไตรปิฎก
 6. ความหมายของ Ibid.
 7. อธิบายคำย่อในพระไตรปิฎก
 8. ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
 9. ThaiLis
 10. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ช.
 11. ฐานข้อมูล CMU e-Research
 12. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ออนไลน์
 13. แปลภาษา
 14. อรรถกถา สิริมาวิมาน
 15. อัฑฒกาสีเถรีคาถา
 16. บัณฑิตศึกษาปริทัศน์ มจร.
 17. งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ศิลปากร
 18. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."
 19. ฐานข้อมูลทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 20. ฐานข้อมูลสัดส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ
 21. ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
 22. แปลง ศอก เป็น เมตร
 23. อัตราส่วนพยาบาลขาด WHO เสนอแนะ
 24. การแปลงมาตรา ชั่ง ตวง วัด
 25. สวนกายภาพสุขใจบอดี้ฟิต (ค้นหาเส้นทาง)
 26. Facebook ร.ร.อนุบาลลำปาง
 27. Dictionary
 28. ThaiJo(วารสาร) หน้า Login

หนังสือ    

 1. Buddhist Publication Society
 2. พุทธธรรม

e-Mail, Facebook

 1. Yahoo
 2. Gmail
 3. Hotmail
 4. Facebook

 

 

Comments to: sophonja@yahoo.com
ประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์นี้ (lampang207@hotmail.co.th)