โสภณ จาเลิศ : Sophon Jalerd | www.sophonja.com (HS 5 CTL)

ประวัติย่อ   |pdf |
ศาสนา/วัฒนธรรม/ความเชื่อ
สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ
แบบทดสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป
ปฏิทินวันพระ
My resume
บทความ,ความรู้ทั่วไป   
การใช้ e-Learning
แบบประเมิน,แบบทดสอบ,แบบสอบถาม
ให้นิสิต Download
พระไตรปิฎก มจร.
ข้อมูลการเดินทาง
ร้านอาหาร
เพลง
งานของนิสิต 2560-2563
Online Learning
แบบทดสอบกำเมือง 11 ตอน
(ภาษาภาคเหนือ)
การสอน
และงานของนิสิต 2558-2566
เพลงเก่า
Video
เบ็ดเตล็ด
แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาค
เหนือ) จำนวน 55 ข้อ
สถาบันการศึกษา/แหล่งหาความรู้
เพื่อน ม.6
ข้อมูลส่วนตัว
สุขภาพอนามัย ศิษย์เก่า ผบก.รุ่นที่ 21 วสส.ขอนแก่น
SWIS LOGIN ACL

You are visitor No.
Since 21 September 2018

แปลภาษา
เวลาประเทศไทย
ปฏิทิน 100 ปี

    Menu
  1. การใช้ e-Learning(เดิม) (ปรับปรุง 66) Version 4.0.9]
  2. Pictures : Summer 2004
    University of Virginia School of Nursing
  3. ผลงานวิชาการ
  4. เว็บที่เกี่ยวข้อง
  5. บทกลอนประทับใจ
  6. Gotoknow
  7. KARAOKE
  8. แหล่งค้นหา 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

ขอขอบคุณ อาจารย์วุฒิชัย ใจซื่อ ที่อนุเคราะห์พื้นที่ ของ Website นี้

Design102 รับออกแบบเว็บไซต์
ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล

         ออกแบบเว็บไซต์ (Website design) เว็บเพจ (Web Page)
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ให้บริการ ดูแลเว็บไซต์
อัพเดทเว็บไซต์ (Web Services)
          บริการ จดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทั้งยังให้บริการ
เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ในราคาและขนาด
พื้นที่ที่สามารถให้ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทและ
องค์กรของท่านมากที่สุด

          ตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ของ
         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         - แคทสปา นวดแผนไทย จ.ลำปาง
                             ฯลฯ

Comments to: sophonja@gmail.com
sophonja@yahoo.com

หากท่านพอจะมีเวลา โปรดประเมินความพึงพอใจ
จากการใช้เว็บไซต์นี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

โปรดประเมินความพึงพอใจ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
      คลิกที่นี่ ครับ ขอขอบคุณ

(lampang207@hotmail.co.th)