โสภณ จาเลิศ : Sophon Jalerd | www.sophonja.com
(HS 5 CTL)
[Menu] [External Links] [สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ] [Online Learning]

You are visitor No.
Since 21 September 2018

แปลภาษา

เวลาประเทศไทย

    Menu
 1. ประวัติย่อ ของ โสภณ [ไฟล์ PDF]
 2. การใช้ e-Learning(เดิม) (ปรับปรุง 66) [Version 4.0.9]
 3. Pictures : Summer 2004
  University of Virginia School of Nursing
 4. ข้อมูลส่วนตัว
 5. ผลงานวิชาการ
 6. การเรียนการสอน(*เตือนความจำ)
 7. ให้นิสิต Download *
 8. งานของนิสิต*
 9. บทความ,ความรู้ทั่วไป
 10. ศาสนา, วัฒนธรรม,ความเชื่อ
 11. ศิษย์เก่า
 12. Video
 13. ข้อมูลสำหรับการเดินทาง
 14. เว็บที่เกี่ยวข้อง
 15. เบ็ดเตล็ด
 16. เพลง
 17. เพลงเก่า
 18. บทกลอนประทับใจ
 19. เพื่อน ม.6
 20. ผบก.รุ่นที่ 21 วสส.ขอนแก่น
 21. เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 22. Gotoknow
 23. KARAOKE
 24. แหล่งค้นหา
 25. แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบฝึกหัดต่าง ๆ
 26. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาคเหนือ)
 27. แบบทดสอบเรื่องอื่น ๆ

 External Links

สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ

 1. Location บ้านต้นเงินต้นทอง 1
 2. Location บ้านต้นเงินต้นทอง 3 (ดูภาพ)
 3. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 4. SWIS LOGIN ACL
 5. Student Dashboard ACL
 6. ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญ ปีงบประมาณ 2566
 7. ปฏิทิน 100 ปี
 8. ปฏิทินวันพระ
 9. eBill สหกรณ์
 10. ยื่นภาษี
 11. กรมบัญชีกลาง
 12. เสียภาษี
 13. แลกเปลี่ยนเงินตรา
 14. Echolink
 15. Classdojo
 16. วิธีใช้ Classdojo
 17. ZOOM Online Learning
 18. City Code
 19. แนะนำการเข้าใช้ e-Learning
 20. สอนเทอม 2/2566

 

ขอขอบคุณ อาจารย์วุฒิชัย ใจซื่อ ที่อนุเคราะห์พื้นที่ ของ Website นี้

Design102 รับออกแบบเว็บไซต์
ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล

         ออกแบบเว็บไซต์ (Website design) เว็บเพจ (Web Page)
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ให้บริการ ดูแลเว็บไซต์
อัพเดทเว็บไซต์ (Web Services)
          บริการ จดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทั้งยังให้บริการ
เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ในราคาและขนาด
พื้นที่ที่สามารถให้ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทและ
องค์กรของท่านมากที่สุด

          ตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ของ
         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         - แคทสปา นวดแผนไทย จ.ลำปาง
                             ฯลฯ

Online Learning

 1. เรียน Online ThaiMOOC
 2. Learning English? Bob Will Answer Your Questions!
 3. DLTV
 4. DLTV ชั้น ป. 5
 5. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป 5
 6. แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5
 7. การรู้เท่าทันสื่อ (Learn on web)

Comments to: sophonja@gmail.com
sophonja@yahoo.com

หากท่านพอจะมีเวลา โปรดประเมินความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์นี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง
โปรดประเมินความพึงพอใจ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
      คลิกที่นี่ ครับ ขอขอบคุณ

(lampang207@hotmail.co.th)

โหลดใหม่

 

 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.