You are visitor No.
Since 21 September 2018

ขอขอบคุณ อาจารย์วุฒิชัย ใจซื่อ
ที่อนุเคราะห์พื้นที่ ของ Website นี้

About me : ดร.โสภณ จาเลิศ [sophonja@yahoo.com
sophonja@gmail.coms]

แปลภาษา

เวลาประเทศไทย

 

  Menu

 1. ประวัติย่อ ของ โสภณ [ไฟล์ PDF]
 2. e-Learning
 3. เรียน Online ThaiMOOC
 4. ผลงานวิชาการ
 5. ภารกิจงานสอน
 6. งานของนิสิต
 7. ข้อมูลส่วนตัว
 8. มจร.วส.นครลำปาง
 9. วารสาร วส.นครลำปาง
 10. ผบก. รุ่นที่ 21 (วสส.ขอนแก่น)
 11. ให้นิสิต Download
 12. พระไตรปิฎก มจร.
 13. แบบทดสอบ, แบบประเมิน
 14. แบบสอบถาม
 15. บทความ,ความรู้ทั่วไป
 16. สุขภาพอนามัย
 17. ศาสนา, วัฒนธรรม
 18. แหล่งค้นหา
 19. ศิษย์เก่า
 20. เพื่อน ม. 6
 21. e-Mail, Facebook
 22. Video
 23. ข้อมูลสำหรับการเดินทาง
 24. Links สำหรับผู้ที่เรียน Buddhist Studies
 25. Link เกี่ยวกับผู้ที่ศึกษา คอมฯ ICT
 26. เว็บที่เกี่ยวข้อง
 27. เบ็ดเตล็ด
 28. เพลง
 29. เบอร์โทรฯ
 30. เรียนเปียโนด้วยตนเอง
 31. ทบทวนการใช้งานในสิ่งที่เคยเรียน (Screen record)
 32. บทกลอนประทับใจ
 33. Upload บทความวารสาร มจร.ลป.
 34. ปฏิทิน 100 ปี
 35. ปฏิทินวันพระ

 

Pictures : Summer 2004
University of Virginia School of Nursing
Click here

Design102 รับออกแบบเว็บไซต์
ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล
         ออกแบบเว็บไซต์ (Website design) เว็บเพจ (Web Page)
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ให้บริการ ดูแลเว็บไซต์
อัพเดทเว็บไซต์ (Web Services)
          บริการ จดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทั้งยังให้บริการ
เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ในราคาและขนาด
พื้นที่ที่สามารถให้ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทและ
องค์กรของท่านมากที่สุด

          ตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ของ
         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         - แคทสปา นวดแผนไทย จ.ลำปาง
                             ฯลฯ

Video สุขภาพ

 1. 5 ข้อที่ควรปฏิบัติ ถ้าอยากห่างไกลความดันโลหิตสูง (หมอปุ้ม)
 2. แก้ไขความดันโลหิตสูง งด 5 ข้อนี้ (หมอปุ้ม)
 3. เพราะ IF ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด หมอปุ้ม พญ. สิรนาถ สุขภาพดี คุณมีได้

สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ

 1. eBill สหกรณ์
 2. บทสวดมนต์รัตนสูตรPDF [HTML ]
 3. กรมบัญชีกลาง
 4. แลกเปลี่ยนเงินตรา
 5. Echolink
 6. Link Location บ้านต้นเงินต้นทอง

 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

 Online Learning

Google meet MCULP

 1. Google meet MCULAMPANG
 2. กลุ่ม MCULAMPANG
 3. Google Calendar MCULAMPANG
 4. เรียนออนไลน์ อ.2-ป.6 (Online Distance Learning)
 5. Learning English? Bob Will Answer Your Questions!
 6. DLTV
 7. DLTV ชั้น ป. 5
 8. เรียน Online ThaiMOOC
 9. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป 5
 10. แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5

อบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 15 พ.ย. 64

 1. การติดตั้ง Yealink meeting
 2. Download โปรแกรม Yealink
 3. ทดสอบความพร้อมที่ลำปาง
 4. ทดสอบความพร้อม 13 พ.ค. 64
 5. อบรมจริง 15 พ.ค. 64 เวลา 08:15-17:00
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9
  เรื่อง“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
  แบบ New Normal

 

 

 

Comments to: sophonja@gmail.com
ประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์นี้ (lampang207@hotmail.co.th)

โหลดใหม่