โสภณ จาเลิศ : Sophon Jalerd | www.sophonja.com (HS 5 CTL)

Menu
External Links
สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ
Online Learning
Video
การเคลื่อนไหวของกล้อง
Video ทั่วไป
บทความ,ความรู้ทั่วไป   
Video ท่องเที่ยวเวียดนาม
แบบประเมิน,แบบทดสอบ
เพลง
ให้ Download
แบบทดสอบคำเมือง
ข้อมูลการเดินทาง
แบบทดสอบอื่นๆ
การใช้ e-Learning
การสอน
งานของนิสิต 2560-2563

You are visitor No.
Since 21 September 2018

แปลภาษา

เวลาประเทศไทย

    Menu
 1. ประวัติย่อ ของ โสภณ [ไฟล์ PDF]
 2. การใช้ e-Learning(เดิม) (ปรับปรุง 66) Version 4.0.9]
 3. Pictures : Summer 2004
  University of Virginia School of Nursing
 4. ข้อมูลส่วนตัว
 5. ผลงานวิชาการ
 6. ศาสนา, วัฒนธรรม,ความเชื่อ
 7. ศิษย์เก่า
 8. เว็บที่เกี่ยวข้อง
 9. เบ็ดเตล็ด
 10. เพลง
 11. เพลงเก่า
 12. บทกลอนประทับใจ
 13. เพื่อน ม.6
 14. ผบก.รุ่นที่ 21 วสส.ขอนแก่น
 15. เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 16. Gotoknow
 17. KARAOKE
 18. แหล่งค้นหา
 19. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาคเหนือ)
 20. แบบทดสอบเรื่องอื่น ๆ

 External Links

สิ่งที่ใช้อยู่เสมอ

 1. Location บ้านต้นเงินต้นทอง 1
 2. Location บ้านต้นเงินต้นทอง 3 (ดูภาพ)
 3. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 4. SWIS LOGIN ACL
 5. Student Dashboard ACL
 6. ปฏิทิน 100 ปี
 7. ปฏิทินวันพระ
 8. eBill สหกรณ์
 9. ยื่นภาษี
 10. กรมบัญชีกลาง
 11. เสียภาษี
 12. แลกเปลี่ยนเงินตรา
 13. Echolink
 14. Classdojo
 15. วิธีใช้ Classdojo
 16. ZOOM Online Learning
 17. City Code
 18. แนะนำการเข้าใช้ e-Learning
 19. สอนเทอม 2/2566

ให้นิสิต Download

 1. ภาพที่ใช้ฝึกทำเว็บ
 2. แบบประเมินงานบน Gotoknow
 3. Code Date-time-year [Download ]
 4. Format การพิมพ์ข้อสอบ
  แบบMultiple Choice แบบ Gift
 5. Format การพิมพ์ข้อสอบแบบเติมคำ
  ในช่องว่าง
 6. Code สี
 7. คำสั่ง Lock Background คือ
  <body bgproperties="fixed">
 8. คำสั่งให้ข้อความวิ่ง <marquee>
  <font size="4" color="red">
  <b>ยินดีต้อนรับ </b></font></marquee>
 9. ข้อมูลใช้ทำแบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ ( วิจารณญาณของคุณเป็นอย่างไร)
 10. Screen Record การปฏิบัติในการใช้ Software
  บางอย่าง อย่างง่าย ๆ
 11. การสร้างแบบสอบถามใน Google Classroom
 12. ข้อมูลฝึกสร้าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 2 ข้อ
 13. Code Video
 14. แบบฝึกหัด การสร้าง Password อย่างง่าย
  (ปี 2 รวม วันพุธ)
 15. Movie Maker Win7
 16. Movie_Maker_for-Windows7_64Bit
 17. Movie_Maker_For_Win8-10
 18. แบบทดสอบความรู้ทั่วไป แบบ Multiple
  Choices (5 ข้อ)
  (สำหรับทำแบบฝึกหัด)
 19. Code Video (External Link)
 20. Code video สั้น ๆ ง่าย ๆ (ดูตัวอย่าง)
 21. Download Code Video (แบบฝึกหัด)
 22. Password (แบบฝึกหัด)

บทความ,ความรู้ทั่วไป    

 1. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
  เพื่อนร่วมงาน
  โสภณ
 2. การสร้างความสัมพันธ์อันดี
  กับเพื่อนร่วมงาน
  โสภณ ที่ Gotoknow
 3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในฐานะสามี   
  โสภณ
 4. ทาน ที่ Gotoknow
 5. สาราณียธรรม 6 ที่ gotoknow โสภณ
 6. สาราณียธรรม 6 โสภณ
 7. สังคหวัตถุ 4
 8. สังคหวัตถุ 4 Gotoknow
 9. กระตุกต่อมสำนึก สว.
 10. "ลมหายใจ" คือสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัว
  มนุษย์ที่ถูกมองข้าม
 11. อยากคุยเรื่องลูกหลานเราเปลี่ยนไป
 12. ภรรยา 7 แบบ Gotoknow
 13. ภรรยา 7 แบบ โสภณ
 14. สามี 7 ประเภท โสภณ
 15. สามี 7 ประเภท ที่ Gotoknow
 16. ขันธ์ 5
 17. ไตรลักษณ์
 18. ประโยชน์ของการศึกษา ปกิจจสมุปบาท
 19. ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม
 20. ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔
 21. มัจฉริยะ โสภณ
 22. มัจฉริยะ ที่ gotoknow
 23. Privacy Management คืออะไร?
 24. Ditital Footprint คืออะไร?

เพลง

 1. เพลง พรวันเกิด - ธานินทร์ อินทรเทพ (ออฟบีท)
 2. เพลง อวยพรวันเกิด-ขับร้องโดย-ธานินทร์
  อินทรเทพ-คำร้อง_ทำนอง-ทวีพงษ์ มณีนิล
 3. พรวันเกิด ธานินทร์ อินทรเทพ
 4. พรวันเกิด - ธานินทร์ อินทรเทพ (KARAOKE)
 5. สุขสันต์วันเกิด สุเทพ วงศ์กำแหง Waltz
 6. Happy Birthday
 7. Happy Birthday to you
 8. สุขสันต์วันเกิด - ชาวคณะสุนทราภรณ์
 9. เพลงวันเกิด ภาคอีสาน
 10. เพลงอวยพรวันเกิด เวอร์ชั่นอีสาน ขำๆ
 11. เพลงวันเกิด ภาคเหนือ
 12. สุขสันต์วันเกิด(กำเมือง)
 13. ฝันดี สุเทพ
 14. ฝันดี สุเทพ วงศ์กำแหง Karaoke
 15. ดึกเอยดึกแล้ว สุเทพ วงศ์กำแหง
 16. Rhinestone cowboy
  https://www.youtube.com
  /watch?v=mqo-jRD0ubg มีเนื้อด้วย
 17. จนจริงไม่จนรัก Karaoke ทำเอง
 18. ความรัก (Video ควรใช้ Browser
  Internet Explorer)
 19. ความรัก (เฉพาะ audio ควรใช้ Browser
  Internet Explorer)
 20. เพื่อนที่ยังเหลืออยู่ สุเทพจูเนียร์
 21. เพลงจำขึ้นใจ (ข้าราชการที่ดี)
 22. มาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  นครลำปาง
 23. เกลียดห้องเบอร์ 5
 24. อาลัยลำปาง
 25. ชีวิตครู คำรณ สัมบุญญานนท์

เพลงที่ร้องโดยนักร้องสมัครเล่น ถ่ายทำกันเอง
และภาพประกอบจากแหล่งอื่นบ้าง

 1. เพลง บ้านของเรา นักร้องสมัครเล่น
  คุณยายมณเฑียร
  (Upload 27 ม.ค. 2563)
 2. เพลง โลกกับความรัก ขับร้องโดย
  ลุงโสภณ นักร้องสมัครเล่น
  (Upload
  27 ม.ค. 2563)
 3. เพลง ราคาความคิดถึง ขับร้องโดย
  ลุงโสภณ นักร้องสมัครเล่น
  (Upload 27 ม.ค. 2563)
 4. เพลง คำมั่นสัญญา ขับร้องโดยนักร้อง
  สมัครเล่น ลุงโสภณ (Upload ครั้งที่สอง
  3 ก.พ.. 2563)
 5. แนะนำเพลง แม่ศรีเรือน ชาญ เย็นแข
 6. ฝันดี นักร้องสมัครเล่น ลุงโสภณ
  (djalerd@gmail.com)
 7. ประวัติเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
 8. กลิ่นโคลนสาบควาย โสภณ
  (drsophonj@gmail.com)
  https://youtu.be/WJXRA6zTe6Q

แบบประเมิน,แบบทดสอบ

 1. ประเมินการสอนของอาจารย์ มจร.  
  ถ้าใช้ไม่ได้ ให้ Copy URL นี้ https:
  //regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp
  ไปวางที่ Browser IE แล้วคลิกที่ Continue
  to this website (not recommended)
 2. วิเคราห์เบอร์โทร. (ใส่เบอร์มือถือลงไป
  แล้วคลิกที่ "วิเคราะห์เบอร์โทร" เจ๋งมาก
  ตรงเผ็งเลย ลองดู)
 3. ข้อมูลสำหรับสร้างแบบทดสอบ
  Multiple Choice
 4. ข้อมูลสำหรับสร้างแบบทดสอบ
  ความรัก ๑๐ ข้อ
 5. แบบฝึกหัดสร้างข้อสอบ
 6. Surveymonkey
 7. แปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
 8. ประเมินการสอนของอาจารย์
  (Innovation...)
 9. แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือ)
  ตอนที่ 1
 10. ผลการประเมิน แบบทดสอบ "กำเมือง"
  (ภาษาภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 และได้ปรับปรุง
  ตามข้อเสนอแนะ เป็นครั้งที่ 2 ลองเข้าไป
  ทำดูนะครับ
 11. แบบทดสอบคำเมือง ครั้งที่ 2 หลังจาก
  ได้รับ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

  ตอนที่ 2
 12. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
  ทำ แบบทดสอบคำเมือง ครั้งที่ 2
 13. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาค
  เหนือ) ชุดที่ 3ปรับปรุงจากผลการ
  ประเมิน ชุดที่ 2)
  ตอนที่ 3
 14. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาคเหนือ)ชุด ที่ 4 ตอนที่ 4
 15. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาคเหนือ)
  55 ข้อ
 16. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์

 1. แบบทดสอบเรืองสื่อการสอนและหลัก
  การถ่ายภาพที่ดี
 2. แบบทดสอบเรื่องการถ่ายภาพและ
  การผลิตรายการวิดีโอเพื่อการศึกษา

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตคณะพุทธศาสตร์

 1. แบบทดสอบเรื่องสันติภาพ
 2. แบบฝึกหัดหลังจากอ่านเอกสาร
  หมายเลข 3, 7
 3. แบบฝึกหัดหลังจากอ่านเอกสาร
  หมายเลข 4, 6, 7, 8

 

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตรวมทุกคณะคณะ

 1. แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์ระบบ
  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. แบบทดสอบเรื่องการผลิตสื่อ
  เพื่อการนำเสนอ

แบบสอบถาม/แบบประเมินต่าง ๆ
ที่อยู่บน Google Classroom &
Surveymonkey

 1. แบบประเมินการสอนวิชา นวัตกรรมฯ อ.โสภณ
 2. แบบสอบถาม การใช้ Software ต่าง ๆ ของนิสิต

แบบทดสอบกำเมือง
       ( ภาษาภาคเหนือ)

 1. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ
 2. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ
 3. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 3 จำนวน 5 ข้อ
 4. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 4 จำนวน 5 ข้อ
 5. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 5 จำนวน 5 ข้อ
 6. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 6 จำนวน 5 ข้อ
 7. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 7 จำนวน 5 ข้อ
 8. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 8 จำนวน 5 ข้อ
 9. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 9 จำนวน 5 ข้อ
 10. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 10 จำนวน 5 ข้อ
 11. แบบทดสอบกำเมือง
  ตอนที่ 11 จำนวน 5 ข้อ

แบบทดสอบอื่นๆ

 1. ทดสอบอุจจาระของท่าน
 2. ทดสอบ EQ
 3. แบบประเมิน VAK (ท่านถูกโฉลกกับการเรียนแบบใด)
 4. แบบทดสอบตาบอดสี
 5. แบบทดสอบเกี่ยวกับความรัก(ความรักของคุณเป็นแบบไหน)
 6. แบบวัดความสุข
 7. ประเมินตนเอง (ฉันเป็นอะไร)

 


 

 

 

ขอขอบคุณ อาจารย์วุฒิชัย ใจซื่อ ที่อนุเคราะห์พื้นที่ ของ Website นี้

Design102 รับออกแบบเว็บไซต์
ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล

         ออกแบบเว็บไซต์ (Website design) เว็บเพจ (Web Page)
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ให้บริการ ดูแลเว็บไซต์
อัพเดทเว็บไซต์ (Web Services)
          บริการ จดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทั้งยังให้บริการ
เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ในราคาและขนาด
พื้นที่ที่สามารถให้ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทและ
องค์กรของท่านมากที่สุด

          ตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ของ
         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         - แคทสปา นวดแผนไทย จ.ลำปาง
                             ฯลฯ

Online Learning

 1. เรียน Online ThaiMOOC
 2. Learning English? Bob Will Answer Your Questions!
 3. DLTV
 4. DLTV ชั้น ป. 5
 5. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป 5
 6. แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5
 7. การรู้เท่าทันสื่อ (Learn on web)

Video

 1. ทบทวนการใช้งานในสิ่งที่เคยเรียน (Screen record) *****
 2. ศิษย์เก่า ร.ร.ซ.ท. เที่ยวเชียงราย 8-9ธ.ค.61
 3. เพื่อนกันตลอดไป ร.ร.ซ.ท.
 4. ความทรงจำในอดีต ร.ร.ซ.ท. Version2

Video ท่องเที่ยวเวียดนาม

 1. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 1 สุสานไคดิงห์,
  วัดเทียนมู่(รถออสติน),ล่องเรือแม่น้ำหอม
  ความยาว 7 นาที 24 วินาที
 2. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 2 นครจักรพรรดิ
  ความยาว 3 นาที 23 วินาที
 3. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 3 ฮอยอัน, สะพาน ญี่ปุ่น
  ความยาว 3 นาที 11 วินาที
 4. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 4 ล่องเรือกระด้ง
  ความยาว 3 นาที 28 วินาที
 5. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 5 นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นเขา
  Ba Na Hills 6 นาที 19 วินาที [Link นี้ เป็นของผู้อื่นทำ
  ความยาว 12 นาที 21 วินาที]
 6. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 6 วัดลินห์อึ๋ง
  ความยาว 1 นาที 45 วินาที
 7. ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ตอนที่ 7 สะพานมังกร และ
  ตลาดหาน หรือตลาดฮาน ความยาว 2 นาที 30 วินาที

Video ทั่วไป

 1. ทางไปวัดเฉลิมพระเกียรตื อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 2. ขับรถไป อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. วัดหนองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 4. รับน้องใหม่ น.ศ.รุ่นที่ ๓๗ (วพบ.นครลำปาง)
 5. ชีวิตการเป็นครูของข้าพเจ้า
 6. พาลูกหลานไปเที่ยวที่ กฟผ.แม่เมาะ
 7. หลานสาว อายุ ๔ ขวบ ทำแป้งโดว์
 8. ทางไปวัดหนองหอย จ.ลำพูน
 9. เพลง ปี๋ใหม่เมือง
 10. เพลงมาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 11. แนะนำเส้นทางไปศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  มจร.เชียงใหม่ ที่ อ.สันป่าตอง
 12. พาเด็ก ๆ ทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
  ดาราศาสตร์ อบจ.ลำปาง
 13. บ้านต้นเงินต้นทอง
 14. ทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง [ หรือที่นี่]
 15. คนเก่งคนดี ที่นี่ URL สั้น : http://youtu.be/ UEw596RfS6s
  หรือ ที่นี่ URL ยาว https:// www.youtube.com/watch?v=
  UEw596RfS6s&feature=youtu.be
 16. ศิษย์เก่า ร.ร.ซ.ท. เที่ยวเชียงราย 8-9ธ.ค.61
 17. คุณยายสอนน้องพิชาทำเค้ก
 18. ประวัติของ อ.มณเฑียร จาเลิศ (ภรรยา)
 19. พิริยาลัย05_Feb_2018
 20. คุณยายสอนหลานสาว ชั้น ป.2 (น้องพิชา) ทำเค้กเนย
 21. วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน น้องพิชา ฝึกทำ ๑ พ.ค.๖๒
 22. บ้านดำ-อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
  4 นาที 25 วินาที
 23. สิงห์ปาร์ค-เชียงราย (Zipline) 29 ก.ค. 2566
  ความยาว 2 นาที 27 วินาที
 24. สิ่งใดทำเองได้ก็ทำเอง
 25. เพลงจำขึ้นใจ-ข้าราชการที่ดี
 26. ท่องเที่ยวลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน
  ตอนที่ 1 ลำพูน,เชียงใหม่(ครู ซ.ท.)
  [ Menu ทั้งสองครั้ง ]
 27. ท่องเที่ยวลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ภายใน 2 วัน
  ตอนที่ 2 ลำปาง 9 นาที 40 วินาที
 28. ถนนสายปาย-แม่มาลัย [ เว็บ คำอธิบาย ]
 29. พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและ
  ธรรมชาติวิทยาจังหวัดลำปาง
 30. สื่อการสอน
 31. วันเกิด น้องกันนธร จาเลิศ อายุครบ 3 ขวบ 22 ธ.ค. 2562
 32. HBD-อ.มณเฑียร19ม.ค.2563_อายุครบ70ปี_1นาที30วินาที
 33. บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน นำเสนอโดย
  ด.ญ.พรรณพิชา จาเลิศ (2 ก.พ.2563)
 34. ทำขนมปังไข่ดาว ด.ญ.พรรณพิชา (11 ก.พ. 2563)
 35. ทำขนมปังชุบไข่ทอด พรรณพิชา 9 ก.ย. 2566
 36. แกงจืดเต้าหู้หมูสับ โดย พรรณพิชา 26 ก.ย. 2566
 37. ทำบุญวันเข้าพรรษา โดย ด.ญ.พรรณพิชา จาเลิศ
 38. ประกอบสระน้ำให้หลานเล่น มี.ค.2563
 39. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของเด็ก ๆ
 40. ช่วงโควิด-19 ระบาด ภรรยาตัดผมให้ที่บ้าน
  ไม่กล้าออกนอกบ้านไปตัดผมที่ร้านฯ
 41. ปั๋นปอน(ให้พร) ดำหัวปีใหม่เมือง (สงกรานต์)
  2563 ทางอินเทอร์เน็ต

  เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า
  2019 หรือ โควิด-19
 42. ดำหัวตระกูล สิกขะมณฑล 2563 โควิด-19
 43. การใช้ ZOOM Cloud
 44. ใช้ Zoom Cloud
 45. การใช้ ZOOM
 46. แนะนำเพลง แม่ศรีเรือน
 47. ครบรอบ 46 ปี ของการแต่งงานของข้าพเจ้า
  และภรรยา
  (sophonja@gmail.com)
 48. ข้าวเหนียวมูนป้าศรี ลำปาง
 49. นายสถานีรถไฟโบกธงเขียว
 50. สวนศิวะ12 ขอพรพระพิฆเนศ ณ บุรีรัมย์คาสเซิล
  จังหวัดบุรีรัมย์

การเคลื่อนไหวของก้อง, มุมกล้อง

 1. Surveying Pan
 2. Following Pan
 3. High and Low Angle Shot
 4. Tilt-up
 5. Tilt-down
 6. มุมกล้อง Ultimate Guide to Camera Angles:
  Every Camera Shot Explained
 7. xx

Video เกี่ยวกับการถ่ายภาพ บน Toutube

 1. Basic Photography: Rule of Thirds
 2. Rule of Thirds with Sara Dietschy
  and Tyler Gustin
 3. 11 Best Photo Composition Rules for Beginners
 4. 8 Basic Types of Camera Movements

Video ที่นิสิต,นักศึกษาทำ

 1. วัดดอยติ จ.ลำพูน (พิงค์, ดา, ปวีณา)
 2. วัดพระธาตุลำปางหลวง งานของนิสิต
  ชั้นปีที่ ๓ ครุศาสตร์ วิชา๒๐๐ ๒๐๕
  นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทางพระพุทธศาสนา
 3. วัดพระธาตุหริภุญชัย (นักศึกษารุ่นที่ ๓๖
  วพบ.นครลำปาง)
 4. หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ (นักศึกษารุ่นที่ ๓๖
  วพบ.นครลำปาง)
 5. วัดปงสนุก ลำปาง งานของนิสิต คณะครุศาสตร์
  ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครลำปาง
  (มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง)
 6. วัดพระธาตุหริภุญชัย(น.ศ.รุ่นที่ 36)
 7. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (น.ศ.รุ่นที่ 36)
 8. สวดเบิกล้านนา (นิสิต มจร. ปี ๓ ครุศาสตร์ ๒๕๕๗)
 9. วัดพระธาตุลำปางหลวง งานของนิสิต ชั้นปีที่ ๓
  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
 10. วัดปงสนุก (ครุศาสตร์ ปี ๓ เทอม ๒/๒๕๕๗)
 11. บุญกิริยาวัตถุ

Video สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 1. https://www.youtube.com/watch?v=JdCLBSi90wY
  (วิดีโอ เรื่อง "คำราชาศัพท์)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=zWDTPpTMKBU
  (ภาษาไทย ป. 6 เรื่อง คำนาม)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jgFfwSWoAso
  (ภาษาไทย ป.6 ชนิดของคำ)

งานของนิสิตที่ไม่ใช่ Video

Web

Video ที่ Youtube

 1. วัดหนองคำ
 2. Wat nong Kham
 3. UN เตือน ภัยพิบัติโลก
 4. การสร้างห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Google meet
 5. การสร้างห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Google meet อภิวัฒน์
 6. มัจฉริยะ
 7. วิดีโอสั้นตอนที่ 2 ข้อคิดด้านสันติภาพ
 8. วิดีโอสั้น ตอนที่ 3 ความเป็นมาของสันติภาพ
 9. วิดีโอสั้น ตอนที่ 4 มัจฉริยะ
 10. วิดีโอสั้น ตอนที่ 5 ความสำคัญของสันติภาพ
 11. วิดีโอสั้น ตอนที่ 6 สังฆสามัคคี สังฆเภท และ สังฆราชี
 12. วิดีโอสั้น ตอนที่ 7 ลักษณะของสันติภาพ
 13. วิดีโอสั้น ตอนที่ 1 ความหมายของสันติภาพ
 14. วิดีโอสั้น ตอนที่ 8 ความหมายของความขัดแย้ง
 15. หลักการถ่ายภาพที่ดี 13 นาที 15 วินาที
 16. แนะนำการใช้ Tiktok

India

 1. พาราณสี
 2. พุทธคยา

ข้อมูลการเดินทาง

 1. ลำปาง-คลองสาม & คลองสาม-ลำปาง ไฟล์ .PDF
 2.  จากลำปาง ไปคลองสาม  ไฟล์ HTML
 3. ลำปาง - คลองสาม ไฟล์ PDF
 4. จากคลองสาม ไปลำปาง ไฟล์ HTML
 5. คลองสาม - ลำปาง PDF
 6. ไปชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี ไฟล์ PDF
 7. จากแยกสะพานต่างระดับประตูน้ำ
  พระอินทร์ - ไปถนนคลองหลวง ไฟล์ HTML

Comments to: sophonja@gmail.com
sophonja@yahoo.com

หากท่านพอจะมีเวลา โปรดประเมินความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์นี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง
โปรดประเมินความพึงพอใจ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
      คลิกที่นี่ ครับ ขอขอบคุณ

(lampang207@hotmail.co.th)

โหลดใหม่

 

 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.